روش صحیح کالیبراسیون درب صندوق برقی جنسیس 2014

در خودروی هیوندای جنسیس گاها پس از برداشتن سرباتری یا تعویض یونیت درب صندوق برقی نیاز به کالیبراسیون درب عقب برقی می باشد که در صورت انجام ندادن آن درب به صورت اتوماتیک عمل نخواهد کرد.

روش کالیبراسیون به صورت زیر می باشد.